SƠ LƯỢC VỀ ERP

ERP là viết tắt của từ gì?

Từ viết tắt ERP là viết tắt của kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp, là phần mềm quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ.

erp-viet-tat

Nó đề cập đến các hệ thống và các gói phần mềm được các tổ chức sử dụng để quản lý các hoạt động kinh doanh hằng ngày như kế toán, mua sắm, quản lý dự án và sản xuất.

Các hệ thống ERP kết hợp với nhau và xác định rất nhiều quy trình kinh doanh và cho phép luồng dữ liệu[data] giữa chúng.

Bằng cách thu thập dữ liệu giao dịch được chia sẻ của tổ chức từ nhiều nguồn, hệ thống ERP loại bỏ sự trùng lắp dữ liệu và cung cấp tính toàn vẹn dữ liệu bằng một “nguồn chân lý duy nhất”.

Ngày nay, các hệ thống ERP rất quan trọng để quản lý hàng ngàn doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và trong tất cả các ngành. Đối với các công ty này, ERP là không thể thiếu như là điện để giữ cho ánh sáng trên.

Các nguyên tắc cơ bản về ERP

Các hệ thống ERP được thiết kế xung quanh một cấu trúc dữ liệu thông thường được xác định (schema) thường có một cơ sở dữ liệu chung.

nguyen-tat-co-ban

Hệ thống ERP cung cấp truy cập dữ liệu doanh nghiệp từ nhiều hoạt động sử dụng các cấu trúc và định nghĩa thông thường và trải nghiệm người dùng phổ biến.

Một nguyên tắc ERP then chốt là bộ sưu tập trung tâm của dữ liệu để phân phối rộng rãi.

Thay vào đó là một số cơ sở dữ liệu độc lập với việc kiểm kê vô tận các bảng tính bị ngắt kết nối, các hệ thống ERP mang lại sự hỗn loạn để mọi người sử dụng – từ CEO đến các nhân viên phải trả tiền – tạo, lưu trữ và sử dụng cùng một dữ liệu thu được thông qua các quy trình chung.

Với kho dữ liệu an toàn và tập trung, mọi người trong tổ chức có thể tin tưởng rằng dữ liệu là chính xác, cập nhật và đầy đủ.

Tính toàn vẹn của dữ liệu được đảm bảo cho mọi công việc được thực hiện trong toàn tổ chức, từ một báo cáo tài chính hàng quý cho một báo cáo phải thu chưa thanh toán duy nhất mà không cần triển khai các bảng tính có lỗi.